Tlf. 93 713 00 59 Fax 93 713 14 34 | administracion@imt21.com | oficinatecnica@imt21.com
C/Antoni Tàpies 7-9 nau G - 08213 Polinyà (Barcelona)
Divisió de muntatges
Qui som?

Ens dediquem al muntatge, verificació i embalatge de tot tipus de components. El nostre equip està integrat per un personal especialitzat en aquest tipus de treballs.

Tractem d'oferir als nostres clients els nostres serveis per reduir costos, reforçar períodes d'activitat punta i augmentar les seves produccions sense necessitat d'ampliar les seves instal·lacions.

- Muntatges, conjunts, subconjunts i varis.
- Operacions individuals sobre peces, subconjunts o conjunts.
- Operacions de verificació final i funcional.
- Operacions de verificació i assajos.
- Operacions de verificació visual i selecció.
- Recuperació de peces (retreballs).
- Recuperació de conjunts per substitució o canvis d'elements.

Instal.lacions

Disposem d'un espai dedicat que posem a la seva disposició amb els llocs específics estàndard:

- Prestatgeries de càrrega
- Bancs de treball previstos de: lluminària estàndard i especial per a verificacions, unitats de soldadura manual amb extractors de
  fum, pantògrafs amb llum i lupa, pantògrafs cartesians amb cargoladors, quadre elèctric amb proteccions s/n, sortides i preses
  de tensió protegides.
- També disposem de premses manuals estàndard per a treballs de clavat, clipat, reblat i varis.

Soport tècnic

IMT21 empresa de construcció maquinaria especial col·labora amb aquesta divisió per a construcció de:

- Útils de tot tipus.
- Petits automatismes de muntatge.
- Equips per a control funcional elèctric i mecànic.
- Servei tècnic de manteniment.

El nostre objectiu és complir amb totes les necessitats dels nostres clients i compromisos necessaris buscant el procés més eficaç i productiu.