Tlf. 93 713 00 59 Fax 93 713 14 34 | administracion@imt21.com | oficinatecnica@imt21.com
C/Antoni Tàpies 7-9 nau G - 08213 Polinyà (Barcelona)
Tornavís automàtic 3 eixos
Tornavís automàtic 3 eixos motoritzat - alimentació automàtica

Per a aquelles intervencions que requereixin la mínima atenció de l'operari, comptem amb un sistema automatitzat de cargolat mitjançant eixos motoritzats i alimentació automàtica, adaptable a altres operacions com marcatge, inserció d'inserts en calent i pràcticament qualsevol operació que requereixi manipulació.

 

-Estructura en perfil d'alumini i
policarbonat transparent.

-Alimentació automàtica de cargols.

-Eixos X, Y, Z per servomotors.

-Control de parell i alçada de cargolat
mitjançant regla analògica.

-Bressols de canvi ràpid codificades.

-Carreras variables s / producte configurables.

-Quadre elèctric de comandament.

-Pantalla tàctil de control de fàcil i intuïtiu ús
per a programació cotes i diversos

-Té l'opció de crear pantalles amb paràmetres únics i individuals per cargol.

-Barreres de seguretat s / normes CEE

Bressols específiques de canvi ràpid amb bloqueig del conjunt a cargolar i codificades per canvi automàtic del programa de treball.